Scales and landscapes
Give and Take
Kärlek utan gräns
Silent Work
Transmission


Scales and landscapes, Drammen, Norge 2012

Uppdragsgivare: Drammen kommune Norge.
Konstnärlig utformning av fasaderna på ett nytt parkeringshus i Strömsö, Drammen. Fasaden består av laserskurna lameller som tillsammans bilder en topografisk bild av Drammenälvens delta. I samarbete med Jan Stenberg och Thomas Nordström.


Give and Take, Förslag till offentlig ljusgestaltning. 2006

2006 blev jag inbjuden av Vantörs kommundelsnämnd att delta i ett projekt som skulle ta fram förslag till ljusgestaltning av utvalda bostadsområden. Jag gjorde ett förslag till ett bostadsområde i Rågsved.
Min idé var att göra en ljusinstallation av hyresgästernas illegalt uppsatta parabol-antenner. Hyresvärden tyckte att parabolerna var fula och att de utgjorde en fara i och med att de kunde ramla ner och kanske skada någon. De skullener helt enkelt! Hyresgästerna däremot såg parabolantennen, bland annat som en länk till det land och den kultur de en gång kommit från. Jag såg här en möjlighet att skapa ett mervärde, en ny funktion som alla kunde ha en relation till. Hyresvärden får se till att parabolerna säkras och installerar sedan RGB lysdioder på varje antenn. Hyresgästen bidrar med själva antennen. Man ger och tar. Give and Take. Lysdioderna kan programmeras att ha nästan vilken nyans som helst inom RGB-spektrumet.


Kärlek utan gräns, Öresundsdammarna, Malmö. 2010

Permanent ljusskulptur.
Består av 50 st 1-2m långa ljusstavar
som under dygnets mörka timmar bildar en lysande vassrugg i vattnet.
LED, färgfilter, akrylstavar.
Love goes on and on
Öresundsdammarna, Malmö, Sweden. 2010.
Permanent light sculpture.
50 glowing rods. 1-2metres.
During the dark hours of the day they form glowing
clumps of reeds.
LED, colour filters, acrylic rods.


Silent Work, videoprojektion, 10 min loop, 2004, malmö.

2004 blev jag inbjuden av Malmö Stad att delta i ett ljusprojekt kallat Malmö by Light. Under 10 dagar på senhösten släcktes stora delar av den befintliga gatubelysningen i kvarteren runt Möllevångstorget samt Folkets park ner och istället gavs inbjudna ljusdesigners och konstnärer möjligheten att gestalta det offentliga rummet.
Mitt bidrag hette Silent Work och bestod av en video av ett fyrverkeri projicerat på insidan av danspalatset Amiralens bågformade glasfasad som vetter mot Folkets park. Syftet var att skapa illusionen av ett fyrverkeri som pågår någon annanstans i staden och som reflekteras i byggnadens stora glasparti. Att få folk att vända sig om och försöka lokalisera fyrverkeriet. Var är festen? För att sedan upptäcka att festen pågår just där man själv befinner sig.

Länk till filmsnutt


Transmission

Uppdrag för Bild och Intervetionscentrum (BOIC), Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg.
Under produktion. Beräknas färdigt 2014-15
Transmission består av en grupp strama, solida former. Dessa genomkorsas av transparenta, färg- och ljusmättade tvärsnitt som tecknar konturerna och öppnar upp en ingång till det inre. Transmission är min tolkning av verksamheten som bedrivs inom BOIC. Jag har tagit fasta på användandet av ljus för att undersöka insidan av en kropp men även tillåtit ljuset ändra riktning och låtit det stråla ut ur samma kropp.
Skulpturerna kommer placeras inomhus men formerna kommer även finnas representerade tvådimesionellt på den 10x36 meter stora innergård som finns mellan de två nya byggnaderna. Teckningen utförs i vattenskuret, färgat glas som ligger nedsänkt i betongytan. Under glaset placeras LED armaturer som lyser upp glaset.
Med hjälp av färg och ljus vill jag skapa en miljö som upplevs som upplyftande och omfamnande såväl på dagen som på kvällen.

Christian Sandell • Phone:+46(0)70 763 19 39 • Mail:christian@christiansandell.com