Rgb separerad ljusprojektion för fotografiska bilder. Projekt, 2006–-2009

Projektet redovisades i utställningen Black Wrap på galleri ID:I våren 2009,
med stöd från Konstnärsnämnden.
Strålkastare, LCD-paneler, gjutet kristallglas, trä, projektor, stearinljus.


Optisk bänk

Relaterade länkar:
Omkonst, text: Björn Larsson

Hjärnstorm, kulturtidskrftAtelje

Christian Sandell • Phone:+46(0)70 763 19 39 • Mail:christian@christiansandell.com